Om Kanal Roskilde

Kanal Roskilde er en forening
Foreningen Kanal Roskilde, har til formål at sørge for at tv-stationen sender lokal-tv med Roskilde som naturligt centrum. Foreningen ledes af en bestyrelse med generalforsamlingen som højeste myndighed. Kanal Roskilde er en ikke-kommerciel forening. Det betyder, at økonomien er afhængig af offentlige tilskud, sponsorater og lokalt engagement. Foreningen er ikke underlagt nogen overordnet organisation, og den arbejder derfor uafhængigt og ud fra egne interesser.

Du kan finde os på Græsengen 1, 400 Roskilde. Du kan også kontakte os på tlf: 93 87 78 40 eller skrive en mail på: info(at)kanalroskilde.dk

CVR 21 45 06 42

Bestyrelsen

Vagn Olsen, formand                                                      tlf: 46 49 78 64/22 75 97 37                   olsen.vagn@gmail.com

Annette Westphal Thuesen, bestyrelsesmedlem, journalist, redaktør (Ansvarshavende redaktør)

Karl Frederik Nielsen, bestyrelsesmedlem                                                                                      merethekarl@gmail.com

Ruth Augustinussen, bestyrelsesmedlem                  tlf: 57 52 66 28

Kanal Roskildes underskrevne regnskab for år 2017

Vedtægter

Medarbejdere